Zarządzanie serwerami

Jesteśmy przekonani, że sprawnie działająca infrastruktura IT to filar funkcjonowania każdej nowoczesnej organizacji. Dzięki sprawnemu i wydajnemu działaniu kluczowych elementów sieci komputerowej takich jak routery, serwery, macierze i zainstalowanemu na nich oprogramowaniu nasi klienci mogą bez utrudnień realizować swoje cele biznesowe.

My czuwamy nad sprawnym działaniem środowiska informatycznego klientów, dzięki czemu ich najważniejsze działania pozostają niezagrożone i działają w sposób nieprzerwany. Dysponujemy solidnym zapleczem kompetencyjnym i technicznym, potrafimy dostosować sposób zarządzania infrastrukturą informatyczną i model obsługi do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta.

Każdemu klientowi oferujemy przegląd infrastruktury, uwzględniając wielkość organizacji klienta, jego dojrzałość informatyczną oraz zakres terytorialny. Proponujemy odpowiednie warunki wsparcia informatycznego.

zarządzanie serwerami

W ramach zarządzania infrastrukturą serwerową oferujemy:

 • zarządzanie sieciami logicznymi LAN/WAN;
 • projektowanie, zarządzanie i administrację sieciami VPN;
 • zarządzanie serwerami dedykowanymi;
 • wirtualizację serwerów;
 • projektowanie i wdrożenia usługi Active Directory;
 • instalację i konfigurację serwerów WWW, poczty elektronicznej, baz danych, FTP, DNS;
 • dostarczanie rozwiązań funkcjonujących w chmurze;
 • zarządzanie urządzeniami na styku z siecią zewnętrzną gwarantującymi bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej
  przedsiębiorstwa tj. firewall, IDS/IPS;
 • monitorowanie ruchu w sieci wewnętrznej;
 • cykliczną kontrolę bezpieczeństwa sieci komputerowej urządzeń pracujących w sieci Zamawiającego;
 • monitorowanie serwera (w trybie 24/7) oraz usług na nim uruchomionych;
 • wdrażanie i integrację systemów IT;
 • zarządzanie projektami i konsulting IT.